แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ มีทั้ง PDF และ หนังสือ พร้อม แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2560 เนื้อหาแน่น ตรงตามประกาศสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด
ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ

ติดตามประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานราชการ นายช่างสำรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในสังกัด

https://dnp.job.thai.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express