แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบพร้อม แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด มกราคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้ง PDF และ หนังสือ จัดส่งส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 • แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ติดตามประกาศการรับสมัครสอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ได้ที่ https://mots.job.thai.com

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ไฟล์แนบประกาศการับสมัคร

2560-1-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express