แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

฿395.00฿605.00

หนังสือเตรียมสอบ พร้อมด้วยแนวข้อสอบ ตำแหน่งงาน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดกรมบัญชีกลาง เนื้อหาอัพเดทล่าสุด

**ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
**มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
**เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
**มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
**สรุปสาระสำคัญท้ายบท
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง [PDF+หนังสือ] อัพเดทล่าสุด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงานและการจัดการองค์การ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ติดตามประกาศรับสมัครสอบ 2561 2562 ตำแหน่งงานราชการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ : https://cgd.job.thai.com และตำแหน่งงานอื่น ในสังกัดกรมบัญชีกลาง โดยมี

ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 – 26 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารไฟล์แนบรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ

2561-01-ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์), หนังสือ 585 บาท (โอนเงิน) ส่งฟรี Kerry Express, หนังสือ 585+20 บาท (เก็บเงินปลายทาง)