แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ล่าสุด 2561 มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ ส่งฟรี Kerry และ มีเก็บเงินปลายทาง ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา สรุปสาระสำคัญ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครนักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัดจังหวัดต่างๆ ดังนึ้
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๑ อัตรา
 • กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา
 • กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๑ อัตรา
 • กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานแม่สอด ๒ อัตรา
 • ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานหัวหิน ๒ อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

ลักษณะงาน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรีอหลายอย่าง ได้แก่

 • ช่วยวางแผน ช่วยควบดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน เช่น งานพัสดุของท่าอากาศยาน ช่วยพิจารณาตั้งงบประมาณท่าอากาศยาน
 • ให้บริการและควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศในเขตท่าอากาศยานให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนด เข่น การปฏิบัติในลานจอดตรวจสอบเอกสารใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้ทำการในอากาศ เพื่อรายงานให้ผู้มีอำนาจ ตาม พรบ การเดินอากาศ การประสานงานด้านพิธีการบิน สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศกับหน่วยงานอื่น เช่น ศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยพักฟื้น หน่วยตรวจโรค เป็นด้น
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการสินค้า พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
 • ช่วยทำคู่มือสนามบิน แผนในการรักษาความปลอดภัย ผู้โดยสาร และอาคารสถานที่ปฏิบัติและป้องกันตามแผนป้องกันการก่อวินาศกรรมและวินาศภัย งานนิรภัยการบิน
 • ให้คำปรีกษาแนะนำแก่ไขปัญหาข้อข้ดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-1
เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท