แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

฿395.00฿585.00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2561 ตรงตามประกาศสอบ

 • ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

เล่มใหม่ >>  พ.ย. 2561

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

 • ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน การหาเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งงานราชการอื่น ๆ ที่เปิดสอบ

ติดตามประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานราชการ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม

https://op.job.thai.com

สามารถสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 24 ชั่วโมง
วัน เวลา และสถานที่สอบ จะแจ้งในเว็บไซต์ด้านบน

ดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express