ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี นายประกายเพ็ชร รุ่งเรือง บัญชีออมทรัพย์

ช่องทางการชำระ
ชำระเงินปลายทาง

ชำระเงินปลายทางกับพนักงานส่งสินค้า เมื่อได้ได้รับสินค้า มีค่าธรรมเนียมปลายทาง 20 บาท รวมเป็น 605 บาท 

แจ้งชำระเงิน