คำถามที่พบบ่อย

Q : ไฟล์ PDF กับ เล่มหนังสือ เนื้อหาเหมือนไหม

A : หนังสือทุกเล่มที่มีจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์ PDF หรือเล่มหนังสือ เนื้อหาทุกส่วนจะเหมือนกันหมด เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวกัน

Q : ไฟล์ PDF สามารถปริ้นได้ไหม

A : ไฟล์ PDF สามารถปริ้นได้ครับ เข้าเล่มหน้าหลังได้ แต่ไฟล์ PDF ที่ส่งให้ทางอีเมล์นั้นจะไม่่มีหน้าปกแนบไปด้วย หากลูกค้าต้องการเข้าเล่มพร้อมหน้าปกสามารถโหลดหน้าปกหนังสือจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ

Q : สามารถซื้อแยกเฉพาะแนวข้อสอบได้หรือไม่

A : เนื้อหาทุกส่วนถูกจัดเป็นเล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถแยกขายเฉพาะส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบไฟล์ PDF หรือ เล่มหนังสือ

Q : หนังสือมีเฉพาะเนื้อหา หรือมีทั้งแนวข้อสอบ

A : หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นทุกเล่ม ไม่ว่าจะในรูปแบบไฟล์ PDF หรือเล่มหนังสือ จะประกอบด้วยเนื้อหาที่อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบ สรุปสาระสำคัญ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย